برگزاری وبینار آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد سپیدار توسط صدرا محاسب بصیر

صدرا محاسب بصیر نماینده رسمی سپیدار سیستم، در تاریخ دوشنبه ۱۳ مرداد، وبینار آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد سپیدار برگزار می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۰۲۱۴۶۰۱۴۷۲۱ تماس بگیرید.

وبینار سیستم حقوق و دستمزد سپیدار