جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی و سایر جرائم، تنبیهات و عواقب قانونی اظهارنامه 

جهت پرداخت کردن مالیات نیاز است که ابتدا اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و سپس اظهارنامه را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمود. در صورتی که در تاریخ مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم نشود و یا در تکمیل آن سهل‌انگاری یا تخلف شود، باید منتظر جریمه و عواقب قانونی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تخلفات آن بود.
ما در این مقاله تلاش می‌کنیم تا شما را با جرائم و تنبیهاتی که در رابطه با اظهارنامه مالیاتی ۹۸ وجود دارد، آشنا سازیم.

جریمه اظهارنامه مالیاتی

در چه مواقعی مشمول جریمه اظهارنامه مالیاتی می شویم؟

اشخاص حقیقی و حقوقی که درآمد یا دارایی دارند، مشمول پرداخت مالیات که الزامی و بلاعوض است، می‌شوند.

جهت پرداخت مالیات ابتدا باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نمود و سپس آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کرد.

اشخاص حقیقی تا ۳۱ خردادماه و اشخاص حقوقی تا ۳۱ تیرماه فرصت دارند تا اظهارنامه خود را ارسال نمایند. به این شیوه که خود افراد اظهارنامه را پر کرده و ارسال نمایند، خوداظهاری گفته می‌شود.

درصورتی که تا تاریخ مقرر اظهارنامه ارسال نشود، جرائمی برای مودی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و همچنین از حقوق و امتیازاتی محروم می‌گردد.

همچنین اگر در تکمیل اظهارنامه تخلفاتی صورت گیرد، تنبیهات و تبعات قانونی برای متخلف در نظر گرفه شده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

جرائم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی
برای تماس با ما کلیک کنید

مشاوره تخصصی در رابطه با جریمه اظهارنامه مالیاتی

اگر هر گونه سوال یا مشکلی در زمینه جرائم اظهارنامه مالیاتی دارید، کارشناسان صدرا محاسب آماده پاسخگویی به شما هستند.
برای تماس با ما کلیک کنید

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر

در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در تاریخ مقرر، براساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ، مودی مشمول این جرایم می‌گردد:

۱- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون: اگر اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مشمول این بند، در موعد مقرر اظهارنامه خود را تسلیم نکنند، معادل ۳۰ درصد مالیاتی که به مودی تعلق می‌گیرد، جریمه می‌شوند.
۲- اشخاص حقیقی: اشخاص حقیقی در صورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ خردادماه، معادل ۱۰ درصد مالیاتی که به مودی تعلق می‌گیرد، جریمه می‌شوند.

پیش از سال ۹۴ میزان این جریمه برای اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون، ۴۰ درصد مالیات متعلق بود.
در ادامه ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال ۱۳۹۴ ذکر شده‌اند.
علاوه بر این جریمه‌ها، مودی در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، مشمول قانون علی الراس می‌شود، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

جرائم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده ۱۹۲  قانون مالیات های مستقیم (پیش از اصلاح سال ۱۳۹۴)

ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد ‌چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل‌درصد(۴۰%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود. ‌در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که‌غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

اصلاحیه ماده ۱۹۲ در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۴

به موجب بند ۴۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، ماده (۱۹۲) قانون مالیات در رابطه با جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی و تبصره آن اصلاح شد.

ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

جرائم و تنبیهات اظهارنامه مالیاتی شامل چه مواردی می شود؟

در صورتی که در رابطه با اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات تخلفاتی صورت بگیرد، قانون گذار این جریمه‌ها و عواقب قانونی را برای مودی در نظر گرفته است:

محاسبه مالیات به شیوه علی‌الراس

اگر مودی اظهارنامه را در زمان مقرر ارسال نکند و یا اینکه اظهارات او صحت نداشته باشد، مالیات به شیوه علی الراس محاسبه می‌شود. در این حالت ممیز مالیاتی راسا به تشخیص  و ارزیابی مالیات، اقدام خواهد نمود. این حالت، راه حل نهایی اداره مالیات در محاسبه مالیات مودیانی است که همکاری لازم را با سازمان نداشته‌اند:

در موارد زیر مالیات مودیان به شیوه علی الراس محاسه می‌گردد:

  • در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد تسلیم نگردد.
  • در صورتی که مدارک و گزارشات مورد نظر با توجه به درخواست ممیز ارائه نگردد.
  • در صورتی که مدارک داده شده از نظر اداره مالیاتی غیر قابل رسیدگی باشد.

جریمه و حبس

اگر افراد حقیقی یا حقوقی در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کرده و  یا در ارزیابی و کسر و وصول مالیات دیگران (در مواردی که مکلف به کسر مالیات دیگران هستند) قصور نمایند، با مجازات حبس یا جریمه روبرو خواهند شد.

محرومیت از معافیت مالیاتی و بخشودگی

در مواردی مشروط مودی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. اگر این شروط را که عبارتند از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و دفاتر قانونی، رعایت نگردند، معافیت مالیاتی به مودی تعلق نمی‌گیرد.

ممنوع الخروج شدن

سازمان امور مالیاتی کشور براساس  ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌،از خروج بدهکاران مالیاتی جلوگیری نماید.

ابطال اسناد انتقال صوری

یکی از راه‌های فرار از پرداخت مالیات، اقدام نقل و انتقال اموال به همسر، فرزندان و یا آشنایان است. در این صورت اداره مالیات می‌تواند به ابطال اسناد مذکور با نظارت مراجع قضایی کشور اقدام نماید.

مجازات اداری

در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه‌ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند شد.

  • اشخاصی که ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند‌.
  • تمام اشخاصی که به صورت حقیقی یا حقوقی به فعالیت خود مشغولند.
  • اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند اما درآمد و فعالیت ‌آن‌ها از طریق ایران است.
  • تمام اشخاص غیر ایرانی فعال در ایران که از راه‌های مختلف موفق به کسب درآمد شده اند.
برای تماس با ما کلیک کنید

سوالات خود را از ما بپرسید

ما در صدرا محاسب به شما در تهیه اظهارنامه مالیاتی، ارائه آن به سازمان امور مالیاتی و رفع تمامی مشکلات مرتبط با آن یاری می‌رسانیم.
برای تماس با ما کلیک کنید

مبلغ جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی و سایر اسناد مرتبط

در این بخش مبلغ جریمه عدم ارسال اظهارنامه و سایر مدارک مرتبط با مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر گردیده است.

مبلغ جریمه عدم ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی

۳۰درصد مالیات متعلقه

توضیحات عدم ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی

ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات

مبلغ جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان

۲۰درصد مالیات متعلقه

توضیحات عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۱۹۳ نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

مبلغ جریمه عدم ارائه دفاتر

۲۰درصد مالیات متعلقه

توضیحات عدم ارائه دفاتر

ماده ۱۹۳ نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

مبلغ جریمه اختلاف بیش از ۱۵% مالیات قطعی و اظهار شده

محرومیت از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر به مدت سه سال

توضیحات اختلاف بیش از ۱۵% مالیات قطعی و اظهار شده

بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

مبلغ جریمه عدم ارائه گزارش حسابرسی

۲۰درصد مالیات متعلقه

توضیحات عدم ارائه گزارش حسابرسی

در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی موضوع ماده ۲۷۲ در مهلت مقرر معادل ۲۰ ٪ مالیات متعلق جریمه در نظر گرفته شده است.

نتیجه‌گیری مقاله جریمه عدم ارسال اظهارنامه و سایر جرائم، تنبیهات و عواقب قانونی مرتبط با اظهارنامه مالیاتی

در این مقاله ابتدا به مواردی که سبب جریمه اظهارنامه مالیاتی می‌شوند، پرداختیم. در ادامه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات کشور بررسی شد. موارد جرائم و تنبیهات اظهارنامه مالیاتی و همچنین مبلغ جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی و سایر اسناد مرتبط مطرح گردیدند.

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما می‌توانید با شماره ۴۶۰۱۴۷۲۱-۰۲۱ و ۸۶۰۹۳۴۶۸-۰۲۱ تماس بگیرید.
همچنین می‌توانید فرم زیر را پر کرده تا در سریعترین زمان، کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

فرم مشاوره رایگان