دانلود اظهارنامه اشخاص حقوقی سال ۹۸

اظهارنامه اشخاص حقوقی سال ۱۳۹۸ هم در سامانه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. اظهارنامه امسال بصورت آنلاین و تحت وب می باشد.

شما می توانید اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی سال ۹۸ را در فایل زیر دانلود نمایید.

اظهارنامه اشخاص حقوقی سال ۹۸

به این نکته توجه نمایید که در اظهارنامه امسال در جدول شماره ۱۱  تغییرات زیر صورت گرفته است:

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی 98

لطفا دقت نمایید که اطلاعات جدول شماره ۳ بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان ثبت شرکت ها تکمیل می شود و مودی در صورت لزوم می تواند نسبت به ویرایش آن اقدام کند.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی 98