قرار گرفتن اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی سال ۱۳۹۸ در سامانه امور مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی سال ۱۳۹۸ در سامانه امور مالیاتی قرار گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک  دانلود اظهارنامه اشخاص حقوقی ۹۸  مراجعه نمایید.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی