مقدمه: قیمت گذاری اسناد انبار در سپیدار

دراین مقاله قصد داریم درباره نحوه قیمت گذاری اسناد انبار در سپیدار صحبت کنیم. در ابتدا باید بدانیم که اسناد انبار چیست؟
ثبت اسناد حسابداری انبار چه اهمیتی دارد؟
در ادامه منظور از قیمت گذاری اسناد انبار را توضیح خواهیم داد و اهمیت این قیمت گذاری را مشخص خواهیم کرد .
در انتها مراحل قیمت گذاری در سپیدار سیستم را مرحله به مرحله باهم بررسی کرده و آموزش می دهیم .

قیمت گذاری در سپیدار

اسناد انبار چیست؟

از آنجا که انبارها از اصلی ترین بخش های هر سازمان تولیدی ، بازرگانی و خدماتی هستند اولین کاری که در حسابداری انبار انجام می شود بررسی کردن اسناد انبار می باشد.
این اسناد به طور کلی ۴ دسته هستند .

 1. اسناد خرید
 2. اسناد انتقال
 3. بهای تمام شده کالای صادر شده
 4. بهای تمام شده کالای تولید شده
اسناد انبار چیست؟

ثبت اسناد حسابداری انبار چه اهمیتی دارد؟

هرگونه رویداد مالی که در یک سازمان اتفاق بیفتد مطابق با آن در برنامه حسابداری آن سازمان یک سند نیز ثبت می گردد .
از آنجا که ورود و خروج کالا در انبار نیز یک رویداد مالی می باشد حتماً احتیاج به ثبت سند حسابداری در سیستم حسابداری را دارد.
موجودی انبار ، دارایی هر سازمانی به حساب می آید و ارزیابی آن بسیار مهم می باشد . این موجودی ارتباط مستقیمی با سود هر سازمان دارد . با توجه به این نکته اهمیت اسناد حسابداری انبار برای یک سازمان مشهود است.

قیمت گذاری اسناد انبار و اهمیت آن

قیمت گذاری اسناد انبار به این معنا است که برای یک کالا تعیین قیمت شود یا به صورت دستی یا به صورت خودکار .
این قیمت گذاری از این حیث قابل اهمیت است که ما می توانیم قیمت خرید و فروش کالایمان را داشته باشیم واز این طریق حاشیه سودمان را بدست آوریم .این امر باعث می شود که قدرت مانور بیشتری روی قیمت فروش و جذب مشتری داشته و سودآوری بیشتری برای بنگاه داشته باشیم .

قیمت گذاری در سپیدار

به طور کلی دو نوع روش نگهداری موجودی کالا درحسابداری وجود دارد:

 • ۱.  روش ادواری:

  در روش ادواری ، ثبت رسید انبار وجود ندارد فقط ثبت خرید و فروش کالا وجود دارد.در نتیجه ما کنترل دقیق ، از نظر تعدادی و ریالی روی اجناس مان نداریم و باید تا زمان انبار گردانی ، برای بدست آوردن آمار دقیق موجودی تعدادی وبهای تمام شده مان صبر کنیم.
  قیمت گذاری در روش ادواری به صورت میانگین موزون می باشد.

 • ۲. روش دائمی:

  در زمان خرید کالا رسید انبار صادر گردیده و موجودی کالا در انبار افزایش پیدا می کند . در زمان فروش ، باید همزمان با ثبت فاکتور فروش ، موجودی کالا را با صدور حواله خروج از انبار خارج کنیم . در این مرحله می توانیم هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار این کار را انجام دهیم.
  صدور حواله خروج به صورت دستی ، یعنی خود کاربر بهای تمام شده کالای خریداری شده را حساب کرده و در حواله خروج قیمت را وارد نماید.
  صدور حواله خروج به صورت خودکار به این صورت است که از طریق قیمت گذاری اسناد انبار در سپیدار استفاده شود .
  سپیدار سیستم از روش دائمی (میانگین موزون متحرک) ، بهای کالای خریداری شده را به صورت خودکار محاسبه کرده و حواله خروج از این طریق قیمت گذاری می گردد .

  روش میانگین موزون چیست؟

  میانگین موزون عبارت از محاسبه بهای تمام شده موجودی کـالا براسـاس اعمـال بهای متوسط در مورد واحد موجودی اسـت.
  میـانگین مـوزون از تقـسیم مجمـوع بهـای تمام شده واحدهای موجودی به مجموع تعداد واحدهای آن موجودی محاسبه می شود و می توان از طریق محاسبه دایمی (میانگین موزون متحـرک) یـا محاسـبه ادواری (میـانگین موزون سالانه، شش ماهه و…) به آن دست یافت.

قیمت گذاری انبار سپیدار

اکنون با توجه به مطالب گفته شده در بالا ، مراحل انجام قیمت گذاری اسناد انبار در سپیدار سیستم را توضیح خواهیم داد :
۱. از منوی اصلی ، به قسمت تامین کنندگان انبار رفته و سپس از بخش عملیات ،گزینه قیمت گذاری اسناد انبار را انتخاب می کنیم.

قیمت گذاری انبار سپیدار
 1. در صفحه قیمت گذاری اسناد انبار،ابتدا انبار مورد نظر خود را انتخاب نموده ،سپس تعیین می کنیم که تا چه تاریخی قرار است قیمت گذاری برای آن انبار محاسبه گردد .
 2. توجه داشته باشید *از تاریخ* توسط خود سیستم به صورت اتوماتیک و با توجه به آخرین تاریخ قیمت گذاری آن انبار مشخص می شود .
 3. پس از انتخاب انبار و ثبت تاریخ ،سیستم ، اسناد مربوط به رسید انبار ،خروج انبار، برگشت رسید انبار و برگشت خروج انبار را بار گذاری می کند .
 4. در آخر روی گزینه محاسبه کلیک می کنیم .
قیمت گذاری انبار سپیدار

این نکته حایز اهمیت است که سیستم ،اسناد انبار را مورد بررسی قرار داده و قیمت گذاری از طریق روش میانگین موزون انجام می شود.

در صورتی که اسناد تقدّم و تأخر تاریخ داشته باشند ، یا رسیدهای انبار بدون قیمت باشند ،عملیات با خطا مواجه می شود و نیاز است این خطا ها برطرف شوند و مجدد عملیات بالا تکرار شود.

قیمت گذاری انبار سپیدار

نحوه برطرف کردن خطاهایی که باعث بروز مشکل در قیمت گذاری اسناد انبار می شود.

سیستم سپیدار این امکان را به کاربر می دهد که رسید انبار خود را بدون قیمت در سیستم ثبت نماید . ولی بابت این رسید انبار سند حسابداری صادر نمی گردد.

قیمت گذاری در سپیدار
 • خطا شماره ۱:

  درصورتی که برای رسیدهای انبارمان سند خروج ویا فاکتور فروش صادر نکنیم و بخواهیم قیمت گذاری اسناد انبار برای آنها محاسبه کنیم با خطا مواجه می شویم. برای برطرف کردن این خطا نیاز است که اسناد فروش و اسناد خروج انبار مورد بررسی قرارگرفته و در صورتی که برای فاکتور فروش ،حواله خروج و برعکس برای حواله خروج انبار ،فاکتور فروش صادر نشده باشد ،اسناد مربوطه را اصلاح می نماییم.

قیمت گذاری در سپیدار
 •  خطا شماره ۲:

  در بررسی اسناد بارگذاری شده ،درصورتی که یکی از رسیدهای انبارمان فاقد قیمت باشد ، محاسبه قیمت گذاری اسناد انبار با خطا مواجه می گردد. برای برطرف کردن این خطا نیاز است گزینه ای که با خطا مواجه شده را انتخاب کرده و فیلد مربوط به قیمت را پر کنیم.

قیمت گذاری در سپیدار
 •  خطا شماره ۳:

  در صورت وجود تقدّم و تأخر تاریخی در رسید و خروج انبار ،سیستم قیمت گذاری اسناد انبار ، با خطا مواجه می گردد.
  برای برطرف کردن این خطا باید اسناد از لحاظ تاریخی بررسی گردد.

قیمت گذاری در سپیدار

ثبت مبلغ توافقی

از نسخه ی ۵.۱.۲ به بعد،امکان ثبت مبلغ توافقی برگشت از خرید وجود دارد.
با توجه به مبلغ توافقی در صورتی که مبلغ ثبت شده با قیمتی که توسط سیستم محاسبه شده است اختلاف داشته باشد سیستم بر اساس مبلغ اختلاف ،مابه تفاوت را در معین انتخابی از نوع سرفصل سود و زیانی ثبت می کند(به طور مثال سایر درآمدها و هزینه ها).
گزینه برگشت رسید انبار را انتخاب کرده .پس از انتخاب کالای مد نظر ،قیمتی که با تامین کننده بابت مرجوع نمودن کالا توافق کرده ایم را در قسمت مبالغ مرجوعی توافقی ثبت می کنیم.

ثبت مبلغ توافقی

پس از قیمت گذاری اسناد انبار،سیستم از طریق روش میانگین موزون متحرک ،فیلد مربوط به مبلغ را به صورت اتوماتیک پر می کند .بدین صورت مبلغ اختلاف بین قیمت توافقی و قیمت محاسبه شده توسط سیستم به حساب معین انتقال داده می شود.

ثبت مبلغ توافقی
ثبت مبلغ توافقی

سؤالات متداول در مورد قیمت گذاری اسناد انبار

 • در چه صورتی می توان قیمت گذاری انجام شده را برگشت داد؟

  در صورتی که اسناد حسابداری صادر شده به صورت جمعی حذف گردیده باشند. در قسمت قیمت گذاری اسناد انبار، قیمت گذاری مربوطه را انتخاب کرده و روی گزینه برگشت از محاسبه کلیک می نماییم.
  نکته : از آنجا که بعد از قیمت گذاری اسناد انبار ،امکان ویرایش فاکتور فروش و رسید انبار را نخواهیم داشت.اگر نیاز به ویرایش این اسناد باشد می بایست از روش بالا قیمت گذاری اسناد انبار را حذف نموده ، ویرایش را انجام می دهیم و مجدد اسناد انبار را قیمت گذاری می نماییم.

 • چه مسائلی باعث منفی شدن کالاها در انبار می گردد؟ 

  • در صورتی که حق تقدم در ثبت رسید انبار و خروج انبار رعایت نشود.
  •  ثبت نکردن برگشت خروج از انبار به عنوان گردش اول.
  • در صورتی که تعداد کالا در یک تاریخ صفر باشد و برگشت رسید انبار مبنادار ثبت نگردد .
برای تماس با ما کلیک کنید

مشاوره رایگان

ما در صدرا محاسب به تمام سوالات شما در مورد نحوه تهیه و کار با نرم افزار سپیدار، پاسخ خواهیم داد.
برای تماس با ما کلیک کنید

نتیجه گیری در مورد قیمت گذاری اسناد انبار

در این مقاله سعی نمودیم به طور کامل مراحل قیمت گذاری اسناد انبار در سپیدار سیستم را شرح دهیم.
در ابتدا در مورد اسناد انبار و اهمیت ثبت این اسناد در حسابداری صحبت کردیم .
در ادامه روش قیمت گذاری اسناد انبار را در سپیدار توضیح دادیم . خطاهای موجود و راه برطرف کردن این خطاها در قیمت گذاری گفته شد .
در صورت هر گونه سؤال و نکته ای در مورد نحوه قیمت گذاری در سپیدار شما می توانید آن را با ما در میان بگذارید . هم چنین شما می توانید در بخش نظرات، دیدگاه خود را بیان نمایید .

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما می‌توانید با شماره ۴۶۰۱۴۷۲۱-۰۲۱ و ۸۶۰۹۳۴۶۸-۰۲۱ تماس بگیرید.
همچنین می‌توانید فرم زیر را پر کرده تا در سریعترین زمان، کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

فرم مشاوره رایگان